Kościoł Zielonoświątkowy w Swarzędzu Kościół Zielonoświątkowy w Poznaniu Jesteśmy na FACEBOOK'u   

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY
Zbór "JERUSALEM"

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne"

Ew.Jana 3.16

Witamy na naszej stronie!

Nasz kościół to ludzie. Ludzie żyjący właśnie w Swarzędzu i jego okolicach. W każdym wieku, z różnych środowisk, z różnym wykształceniem, różnych zawodów. I choć jesteśmy tak różni, jest coś co nas łączy – to miłość do Jezusa. Każdy z nas, gdzieś, kiedyś, indywidualnie doświadczył osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, na Jego miłość odpowiedział swoją miłością i to zmieniło nasze życie..
Jezus uratował nas poprzez swoją śmierć. Jezus nas podniósł, dał nadzieję, pokazał jak żyć z Nim na co dzień. Doświadczamy jego cudownej łaski każdego dnia i wierzymy, że nie jest ona zarezerwowana tylko dla „pobożnie żyjących”. Przeciwnie – Jezus przyszedł zbawić to, co zginęło. Każdy dla Niego jest cenny i to ogłaszamy. On jest Miłością, i mamy odwagę nie tylko żyć dla Tej Miłości, ale także obdarzać Nią drugiego człowieka. Żyjemy w tym mieście i modlimy się do Boga o pomyślność dla jego mieszkańców. Prosimy Jezusa o to, aby nasze rodziny, znajomi, sąsiedzi doświadczyli Jego mocy, która płynie ze zmartwychwstania i radości z przebaczenia grzechów. Wierzymy, że On jest odpowiedzią dla każdego człowieka, więc także dla Ciebie. Spotykamy się na nabożeństwach, aby wspólnie chwalić Boga. Czytamy Biblię, bo jest dla nas drogowskazem, fundamentem, na którym chcemy budować nasze życie. Modlimy się z wiarą, oczekując Bożego działania. Zapytasz: po co to wszystko? Spotkaj się z Jezusem, a poznasz odpowiedź. >Napisz maila

Administrator: Michał P
Copyright © KZ SWARZEDZ 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt szablonu: Szablon strony: GRX.pl